Výškové práce
z lana, lešení, montážních plošin...

Nabídka prací

Specializujeme se na nejrůznější typy výškových prací, mezi které patří například natěračské práce, klempířské práce, malířské práce, zednické práce, opravy střech, montáže, demontáže, instalace ochranných prvků proti ptactvu a jiné doplňkové práce ve výškách.

Dále nabízíme mytí a čištění oken, fasád, střech, půd, studní a vyklízení půd, sklepů a jiných prostor a objektů.

Kontakt

Jméno:

Tomáš Tresner

Telefon:

+420 777 217 882

E-mail:

info@tresner.cz

Natěračské práce

Natíráme (případně stříkáme) po dokonalé úpravě povrchu:

Ocelové konstrukce (stožáry, mosty, balkóny, jeřáby, výtahy...)

Dřevěné konstrukce (štíty, krovy, ploty, pregoly...)

Střechy a klempířské prvky (oplechování, rýny, svody...)

Fasády a panelové domy

Reklamy a nápisy na fasádě

Klempířské práce

Provádíme drobné klempířské práce (výměna, případně výroba):

Parapety

Rýny a svody

Úžlabí

Závětrné lišty

Oplechování komínů

Mytí, čištění, vyklízení

Myjeme, čistíme, vyklízíme:

Mytí oken

Vyskotlaké čištění fasád, střech

Čištění studní

Vyklízení půd, sklepů a jiných prostor

Čištění střech a půd od holubího trusu

Montáže / demontáže

Montujeme a demontujeme:

Hromosvody

Protisněhové háky

Antény

Reklamy

Zednické práce

Provádíme drobné zednické práce:

Opravy balkónů

Opravy fasád

Opravy panelů

Malířské práce

Malujeme, případně stříkáme:

Průmyslové objekty

Nebytové prostory

Kanceláře

Opravy střech

Provádíme opravy střech:

Výměna střešních latí

Výměna podbití

Výměna krytiny

Vymazání hřebenáčů

Ochrana proti ptactvu

Montujeme ochranné prvky proti holubům a drobnému ptactvu:

Montáže ocelových hrotů

Montáže sítí

Další výškové práce

Provádíme také jiné práce ve výškách:

Opravy a tmelení mezipanelových dilatačních spár

Odstranění sněhu a ledu ze střech

Zajištění fotodokumentace

Demoliční práce (např. komíny a střechy)

Způsoby provedení

Veškeré práce, které provádíme z lana, provádíme také z lešení (postavíme), montážních plošin (vypůjčíme) a ze země.

Tomáš Tresner, Černého 10, 635 00 Brno. IČO: 724 10 074

Tomáš Tresner - Výškové práce